ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
https://www.facebook.com/#!/pattamaschool


สภานักเรียน

สภานักเรียนโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์

 

ปีการศึกษา 2558

 

 เด็กชายพงศ์สถิร  มาแย้ม

 

ประธานนักเรียนโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ปีการศึกษา 2558

 

 

ปีการศึกษา 2557

 

เด็กหญิงมิ่งขวัญ  บุตโรบล

 

ประธานนักเรียนโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ปีการศึกษา 2557

 

 

 

 

 

สภานักเรียนโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์

ปีการศึกษา 2556

เด็กหญิงธีรพร   ทองจิตติ

ประธานนักเรียนโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการสภานักเรียน 56 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

         

 

 

สภานักเรียน  โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์  

ปีการศึกษา 2555

 

เด็กชายศิริภูมิ    ศิริเจริญ

ประธานนักเรียน โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์  ปีการศึกษา 2555

งาน/ภาระกิจของสภานักเรียนปีการศึกษา 2555  

ปรับปรุงภูมิทัศน์  สวนวรรณคดี

งานประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ

ประชาสัมพันธ์โรคมือเท้าปาก  และรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม

 

 

       คณะกรรมการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 ด.ญ.ศิริยากร ธีระวัชรโรทัย
(มินนี่)
ชั้ประถมศึกษาปีที่ 6
ประธานสภานักเรียน

   

ด.ญ.ธัญญะรัตน์  สุรกิจรุ่งโรจน์
                  (หญิง)   
  
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       รองประธานสภานักเรียน
     -ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ด.ญ.จุฑารัตน์ เทียนย 
(เฟิร์ธ)

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  -รองประธานสภานักเรียน
  -ประธานฝ่ายความสะอาด
-เลขาสภานักเรียน
      


ด.ช. รัฐพล     สีทัด
(กาย)
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  รองประธานสภานักเรียน
 - ประธานฝ่ายความปลอดภัย

 
 


ด.ช. ธนาคม   สัญะวิชัย
(ไปร์)

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 รองประธานสภานักเรียน
- ประธานฝ่ายมีชีวิตชีวา

           
ด.ช. ทวีพร  ศักดิ์สิทธิ์ 
                  (ตี๋น้อย)
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      รองประธานสภานักเรียน
-      ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม

 
     ด.ญ.สิรยา แตงดาภิรัตน์ 
               (สตางค์)
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         โฆษกสภานักเรียน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pattamadarunwit School Copyright © 2010 .All Rights Reserved. Tel.05-571-0456