ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
https://www.facebook.com/#!/pattamaschool


การบ้าน

 5

 

ที่ วันที่สั่ง ชั้น ห้อง วิชา รายการ ครูผู้สั่ง
1 30 ก.ค.57 ป.2

บุษกร

ภาษาไทย ท่องสักวา ครูนิต
2   ป.2 บุษกร คณิตฯ แบบฝึกหัดหน้า 102-103 ครูหนิง
 3   ป.2 บุษบัน คณิต แบบฝึกหัดหน้า 102-103 ครูหนิง
4   ป.3 ปทุมรัตน์ ภาษาไทย แบบฝึกหัดหน้า  54 ครูหนิง

 

 

 

 

 

 Pattamadarunwit School Copyright © 2010 .All Rights Reserved. Tel.05-571-0456