เกี่ยวกับเรา

 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เกิดขึ้นจากความประสงค์ของ คุณสาคร และคุณนวลตา บัวแย้ม ผู้เห็นความสำคัญของการศึกษา ได้ก่อสร้างโรงเรียนบนพื้นที่ดินจำนวน 14 ไร่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 

     ปัจจุบันโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ เรียนรู้ร่วมกัน เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณจำนวนนักเรียน โดยยึดแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้

 

Visitors: 32,537