รับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 

รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นละ 2 ห้อง ห้องละ 25 คน

สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อได้ที่ 055-710456

Email: ptm.darunwit@gmail.com

Visitors: 18,103