รับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2566 

รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นละ 2 ห้อง ห้องละ 25 คน

สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อได้ที่ 055-710456

Email: ptm.darunwit@gmail.com

Visitors: 54,331