ปฏิทินการศึกษา

 

 

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

1 พฤศจิกายน 2564

เปิดภาคเรียนที่ 2/2564

5 ธันวาคม 2564

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

6 ธันวาคม 2564

หยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

10 ธันวาคม 2564

วันรัฐธรรมนูญ

24 ธันวาคม 2564

กิจกรรมวันคริสมาส/ขึ้นปีใหม่

 ธันวาคม 2564

สอบกลางระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคที่ 1/2564

31 ธันวาคม 64-3 มกราคม 65

วันหยุด วันสิ้นปี/วันขึ้นปีใหม่

16 มกราคม 2565

วันครู

27 - 28 มกราคม 2565

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือสามัญ-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ป.5-ป.6

มกราคม 2565 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 

5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 

วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 

12 กุมภาพันธ์ 2565 

 ทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-Net

16 กุมภาพันธ์ 2565 

 วันหยุด วันมาฆบูชา

17 - 18 มีนาคม 2565 

 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564

19 มีนาคม 2565 

วันปิดภาคเรียน 

18 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2565 

 รับผลสอบและรับใบ Pay-In ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

 

ปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 19 มีนาคม - 16 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ กำหนดการตามปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนปลงตามสถานการณ์ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Visitors: 32,540