ปฏิทินการศึกษา

 

 

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

8 พฤษภาคม 2566

เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

17 พฤษภาคม 2566

วันพืชมงคล

21 พฤษภาคม 2566

ประชุมผู้ปกครอง 1/2566

2 มิถุนาบย 2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

3 มิถุนายน 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 5 มิถุนายน 2566

หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

8 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเวียนบัว / วันไหว้ครู

26 มิถุนาบย 2566

กิจกรรมวันสึนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

25 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมวันภาษาไทย

27 กรกฎาคม 2566

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว/ วันอาสาฬหบูชา 

28 กรกฎาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

1 สิงหาคม 2566

วันอาสาฬหบูชา

2 สิงหาคม 2566

วันเข้าพรรษา

7 - 8 สิงหาคม 2566

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566

11 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

14 สิงหาคม 2566

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

18 สิงหาคม 2566

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

18 กันยายน 2566

วันครบรอบผู้ก่อตั้งโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์

5 - 6 ตุลาคม 2566

วันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566

7 ตุลาคม 2566

ปิดภาคเรียนที่ 1/2566

13 ตุลาคม 2566

วันหยุดเนื่องในวันสวรรณคตรัชกาลที่ 9

24 -26 ตุลาคม 2566

รับผลสอบและรับใบ Pay-in ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2566

27 - 29 ตุลาคม 2566

กิจกรรม English Camp

1 พฤศจิกายน 2566

เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

11 พฤศจิกายน 2566

ประชุมผู้ปกครอง 2/2566

17 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม ปัทมฯ แฟมิลี่ เกมส์

28 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมวันลอยกระทง

1 ธันวาคม 2566

กิจกรรม Winter Arts for All

4 ธันวาคม 2566

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
11 ธันวาคม 2566 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
21 - 22 ธันวาคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566
25 ธันวาคม 2566 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันคริสมาส และวันเด็ก
28 - 29 ธันวาคม 2566 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566
30 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 วันหยุดสิ้นปี / วันขึ้นปีใหม่
16 มกราคม 2567 วันครู
26 - 27 มกราคม 2567 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เดินทางไกล
9 กุมภาพันธ์ 2567 จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา 
26 กุมภาพันธ์ 2567 ชดเชยวันมาฆบูชา
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net, NT, RT)
7 - 8 มีนาคม 2567 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566
8 มีนาคม 2567 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ / วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2566
25 - 29 มีนาคม 2567  รับผลสอบและรับใบ Pay-in ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567
 

หมายเหตุ กำหนดการตามปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนปลงตามความเหมาะสม

Visitors: 57,769