Coding1

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูณัฐวร เอมะสิทธิ์ หรือคุณครูโฟล์คของเด็กๆ ที่ได้รับรางวัล แผนการสอนวิชาวิทยาคำนวณ (Coding) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ดีเด่น ติดอับดับ 1 ใน 10 จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ
จากการเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เมื่อวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ขอขอบพระคุณ ผู้จัดทำโครงการและคณะนิเทศการสอนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านค่ะ

Visitors: 54,333